Tonopian - ARBET

Tłumienie dźwięków uderzeniowych do 31 dB Wymiary płyt 1000x500 mm Grubość płyt (d-c) 22-3, 33-3, 38-3, 43-3, 50-3 mm

Zastosowanie Tonopianu:
Podstawowym przeznaczeniem Tonopianu jest izolacja akustyczna stropów poprzez zastosowanie
dwuwarstwowego układu zwanego podłogą pływającą.

W takim rozwiązaniu podłoga oddzielona jest od konstrukcji nośnej warstwą Tonopianu. Pozwala to uzyskać bardzo wysokie parametry ochrony akustycznej przy równoczesnej pewności, że podłoga zachowa swoją nośność nawet przy długotrwałym obciążeniu.

Tonopian powinien być stosowany do izolacji stropów międzykondygnacyjnych w każdym budynku mieszkalnym i użyteczności publicznej, ze względu na wymagania ochrony akustycznej budowli określone w Polskiej Normie PN-B-02151-3:1999.

Tonopian - ARBET
Tonopian - ARBET

Zobacz też

Fasada Classic - ARBET

Fasada Classic - ARBET

Fasada Komfort - ARBET

Fasada Komfort - ARBET

Fasada Grafit - ARBET

Fasada Grafit - ARBET

Podłoga/Dach Expert - ARBET

Podłoga/Dach Expert - ARBET

Parking - ARBET

Parking - ARBET

Dach/ Podłoga - ARBET

Dach/ Podłoga - ARBET

Katalog
produktów